Крушевац Слободиште

Акција „Опери руке“

Акција „Опери руке“

20. априла 2021.

У Крушевцу 15.4.2021. почела је једномесечна акција „ОПЕРИ РУКЕ“ – едукација о значају хигијене руку деце ромске заједнице као превентивна мера  оквиру COVID-19 епидемије, коју реализују Град Крушевац, Национални савет ромске националне мањине Републике Србије, Дом здравља Крушевац, Удружење Рома „Романи де“, Ромски Културни центар Крушевац у партнерству са „Другим пројектом развоја здравства Србије“ Министарства здравља Републике Србије.

 

Акција „ОПЕРИ РУКЕ“- едукација о значају хигијене руку деце ромске заједнице као превентивне мере у оквиру COVID-19 епидемије део је Кампање за хигијену руку, коју је Министарство здравља Републике Србије покренуло са циљем подизања нивоа свести о значају хигијене руку за смањење ширења патогена и спречавање инфекција, укључујући и COVID-19 и усвајања навика честе и правилне хигијене руку као дела свакодневне праксе. У време епидемије изазване вирусом корона, редовно одржавање хигијене руку од велике је важности за заштиту здравља појединца и веома делотворна превентивна мера, уз ношење маске и држање дистанце. Ова важна животна навика, не само да спречава заражавање, већ и ширење инфекције на друге, који су можда осетљивији и подложнији инфекцији.

У периоду од 15. априла до 15. маја 2021. године биће спроведена обука родитеља и деце ромске заједнице о хигијени руку, путем социјалних мрежа „Facebook“ и „Viber“, и путем теренских посета.  Родитељима ће бити достављене смернице за стварање  прилике за разговор са децом и демонстрирање правилног прања руку кроз едукативне садржаје и подршку деци да изразе своје идеје, искуства, доживљаје и предлоге у вези са стицањем навика правилне хигијене руку. Планирано је да у акцији учествује 230 породица и 513 деце из насеља:  Марко Орловић, Пањевац, Читлук, Бивоље и Улица „Цара Лазара“.

 

На крају акције, свим учесницима ће бити додељене и  пригодне награде, хигијенски пакети за породице, које обезбеђује Министарство здравља у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“.


Scroll Skip to content