Kruševac Porta

Вежба “Систем 2021” изведена у Крушевцу

Вежба “Систем 2021” изведена у Крушевцу

5. новембра 2021.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије данас је организовало оперативно – тактичку вежбу субјеката и снага система заштите и спасавања  под називом „СИСТЕМ 2021“. Вежба је изведена паралелно на 50 локација – 24 града и 26 општина, а учествовало је укупно скоро 8000 људи. У Крушевцу је изведена вежба правовременог реаговања на последице изазване техничко – технолошким удесом (изливањем хлора) у погону компаније “Бин-комерц”.

Седницом Градског штаба за ванредне ситуације руководила је командант, градоначелник Јасмина Палуровић, а у раду су учествовали и начелник РУО Бранислав Весић, начелник Сектора за ванредне ситуације Одељења у Крушевцу Александар Лазаревић, начелник Градске управе Иван Анђелић и други чланови Штаба. Заменик градоначелника Александар Јовановић присуствовао је демонстрирању вежбе на терену.

На седници су донети следећи Закључци:

  1. Доношење Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у насељеним местима Дедина, Бивоље и Макрешане
  2. Предузимање мера ЦЗ у делу узбуњивања, евакуације, збрињавања и заштите људи, животиња и материјалних добара
  3. Ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање – Црвени крст, Југопревоз и Ветеринарска станица
  4. Ангажовање СОТ – ова за техничко – технолошке опасности, склањање и евакуацију, медицинску помоћ и асанацију терена
  5. Ангажовање повереника и њихових заменика у МЗ у којима је проглашена ванредна ситуација.
  6. Успостављање комуникационе вежбе са службама на терену
  7. Благовремено информисање јавности о ситуацији на терену
  8. Налагање надлежним службама да доставе извештаје о последицама по здравље људи, животиња и екологије након санирања акцидента

 

Чланови Штаба након обиласка терена изразили су задовољство учешћем свих субјеката у вежби и показаним степеном спремности, као и брзином одговора на акциденте. Сарадња са државним органима и друштвеним организацијама је такође чврста и стабилна.

У Крушевцу су у извођење вежбе били укључени Ватрогасно – спасилачка јединица, специјализоване јединице ЦЗ (РХБ), јединице ЦЗ опште намене, повереници и заменици повереника ЦЗ, Црвени крст, Горска служба спасавања, МУП, индустријске професионалне ватрогасне јединице, представници Војске, ЗЗЈЗ, ЈКП „Крушевац“ и бројни други учесници. Након извођења градоначелник Крушевца Јасмина Палуровић се захвалила свим учесницима.

Вежба „СИСТЕМ 2021.“ на нивоу Србије приказала је степен припремљености и синергију свих субјеката и чинилаца  у одговору на елементарне непогоде и техничко – технолошке несреће, а до сада није извођена у оваквом формату.


Scroll Skip to content