Крушевац Слободиште

Одржана 5. телефонска ванредна седница Штаба за ванредне ситуације

Одржана 5. телефонска ванредна седница Штаба за ванредне ситуације

5. јула 2021.

На одржаној 5. телефонској ванредној седници 05.07.2021. године, градски Штаб за ванредне ситуације града Крушевца је донео следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији града Крушевца, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021 и 64/2021 ), Законом о заштити становништва од заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

Закључци су:

  1. Налаже се ЈП „Пословни центар“ да обавести Општу болницу Крушевац да од 06.07.2021. године, престаје са важењем правно дејство закључка којим је наложено бесплатно паркирање у јавној гаражи код Дијагностичког центра Крушевац ул. Војводе Путника ББ, за раднике Опште болнице Крушевац, осим у случају потреба због погоршања епидемиолошке ситуације, што ће међусобним договором  решавати ЈП „Пословни центар“ Крушевац и Општа болница Крушевац.
  2. По препоруци и обавештењу Завода за јавно здравље Крушевац  и Дома здравља Крушевац, пункт за масовну имунизацију „Хала Спортова“ Крушевац на адреси Николе Тесле бр. 14,  од 05.07.2021. године измешта се у амбуланту Дијагностичког центра Крушевац, на адреси Војводе Путника ББ.
  3. Налаже се ЈП „Спортски центар“ Крушевац, да објекат Хале спортова, врати у првобитну намену.
  4. Предлаже се Дому здравља Крушевац и Заводу за јавно здравље Крушевац да наставе медијску кампању о важности и значају имунизације становништва, преко штампаних и електронских медија на територији града Крушевца.
  5. Почев од 06.07.2021. године Град Крушевац престаје да рефундира трошкове сахране преминулих лица од заразне болести COVID-19, а на основу доставница ЈКП Крушевац. Рефундација трошкова према ЈКП „Крушевац“ за сахране лица преминулих од вируса COVID-19 престаје закључно са 05.07.2021. године.
  6. На снази остају све мере везане за Афричку кугу свиња, а по препоруци Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за територију Града Крушевца.

 

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021 и 64/2021  ) као и Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).


Scroll Skip to content