Крушевац Слободиште

Одржана 7. седница Скупштине града Крушевца

Одржана 7. седница Скупштине града Крушевца

26. маја 2021.

Одборници Скупштине града Крушевца на 7.седници, која је одржана дана 26.05.2021.године, у сали Биоскопа Крушевац, размотрили су и усвојили 44 тачака дневног реда.

Скупштина је усвојила Одлуку о завршном рачуну града Крушевца за 2020.годину и Одлуку о ребалансу буџета града Крушевца за 2021.годину.

На иницијативу Одбора за обележавање 650 година од оснивања града Крушевца усвојена је Одлука о установљењу признања „Захвалница града Крушевца“ поводом обележавања 650 година од оснивања града Крушевца, a које ће Скупштина града доделити у години јубилеја за 28. јуни – Дан града и 14. октобар – Дан ослобођења града у Другом светском рату.

Донете су Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу и канализацији и Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац.

Усвојен је Годишњи извештај о раду локалног обмудсана за 2020.годину и Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Крушевца за 2020.годину.

 

Скупштина је усвојила Одлуку о бесплатном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којима града Крушевац учествује у финансирању активности одржавања, а на основу које град Крушевац може суфинансирати активности у складу са расположивим средствима у буџету.

Донет је План детаљне регулације “Индустријска зона К2“, ПДР „Липовац 2“, ПДР „Шумице 2“, ПДР „Стари аеродром фаза 1“ у делу за урбанистички блок Б и део подблока А3, Измене и допуне Генералног урбанистичког плана у делу просторне зоне 8, Измене и допуне ПГР „Исток 5“ у делу урбанистичке целине 8.5 и 8.4, ПГР „Исток 5“ у делу урбанистичке целине 8 и више одлука о изради планова.

Дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ којом се прихвата понуда Поштанске штедионице а.д Београд за одобравање динарског дугорочног кредита у износу од 500.000.000,00 динара и на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Крушевац за давање средства обезбеђења путем јемства за ово кредитно задужење.

Донето је више решења из имовинско-правне области.

Усвојена је Одлука о измени и допуни програма уређења грађевинског земљишта за 2021.годину, као и Одлука о допуни Програма уређења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2021.годину.

За директора Историјског архива именован је Ненад Соколовић, професор историје, а за директора Туристичке организације Сузана Милосављевић, дипломирани економиста, досадашњи директори, на мандатни период од четири године.

Скупштина је дала сагласност на Статут Апотекарске установе Крушевац.


Scroll Skip to content