Крушевац Слободиште

Састанак са пољопривредним удружењима, пољопривредним газдинствима и стручним службама на територији града Крушевца

Састанак са пољопривредним удружењима, пољопривредним газдинствима и стручним службама на територији града Крушевца

16. октобра 2020.

Помоћник градоначелника за пољопривреду, шумарство и водопривреду Марко Кнежевић у сарадњи са Службом за пољопривреду и водопривреду Градске управе града Крушевца одржао је састанак са представницима пољопривредних удружења, већим пољопривредним произвођачима у свим областима пољопривредне производње, Пољопривредним факултетом у Крушевцу, Пољопривредном саветодавном и стручном службом Крушевац, Ветеринарском станицом Крушевац и Институтом за крмно биље.

Циљ састанка је био разговор о актуелним проблемима у пољопривреди и предлозима које мере и коју висину средстава би требало планирати у буџету Града Крушевца за 2021. годину.


Помоћник градоначелника за пољопривреду, шумарство и водопривреду Марко Кнежевић је присутне упознао са реализацијом Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и изнео планове за наредну годину, који ће бити усклађени са предлозима присутних учесника састанка. Осим напред наведеног присутне је упознао са значајем оснивања локално акционих група- ЛАГ-ова, који би преко фондова европске уније унапредило рурална подручја.


Scroll Skip to content