Kruševac centar

ПДР ,,Страмбено-пословни блок Колонија”

03.07.2020.

Ovde ide neki tekst, ali se ne vidi na strani

 

Dokument

Документација:

Јавна презентација урбанистичког пројекта зa комплекс фабрике „HENKEL SRBIJA“доо Београд у Крушевцу, кат.парц. бр. 2880, 2773/7, 2773/3, 2772/3 и 2772/4, све КО Дедина, у Крушевцу

09.06.2020.
Документација:

Јавна презентација урбанистичког пројекта зa изградњу складишта готових производа предузећа ЕЛМОС о.д. Крушевац на к.п.бр. 317/1 КО Мудраковац у Крушевцу

09.06.2020.
Документација:

Scroll Skip to content