Крушевац Слободиште

Пореске одлуке

  1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији Града Крушевца
  2. Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума, у пољопривредно, односно у шумско земљиште за сврху утврђивања пореза на имовину за 2019. годину
  3. Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра другог земљишта за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину
  4. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Града Крушевца
  5. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину
  6. Одлука о утврђивању пореских цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Крушевца
  7. Обавештење о достави пореских решења у е-сандуче
  8. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Града Крушевца
  9. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији Града Крушевца
  10. Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
Scroll Skip to content