Kruševac centar

Набавка добара – Набавка огревног дрвета за избегла и ИР лица на подручју града Крушевца

02.04.2021.
Број ЈН : 13Д/2021
Предмет : Набавка добара - Набавка огревног дрвета за избегла и ИР лица на подручју града Крушевца
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – униформе за Комуналну милицију

19.03.2021.
Број ЈН : 12Д/2021
Предмет : Набавка добара - униформе за Комуналну милицију
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка услуга – Израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за потребе ПДР-а за гробље у Макрешану

09.03.2021.
Број ЈН :
Предмет : Набавка услуга - Израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за потребе ПДР-а за гробље у Макрешану
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка услуга – Дефинисање пројектних задатака из области безбедности саобраћаја

09.03.2021.
Број ЈН :
Предмет : Набавка услуга - Дефинисање пројектних задатака из области безбедности саобраћаја
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка добара – канцеларијски намештај

09.03.2021.
Број ЈН :
Предмет : Набавка добара - канцеларијски намештај
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка услуга – Услуге кречења са молерским материјалом

09.03.2021.
Број ЈН :
Предмет : Набавка услуга - Услуге кречења са молерским материјалом
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка услуга – „Одржавање видео надзора у граду Крушевцу“.

02.11.2020.
Број ЈН : /
Предмет : Набавка услуга – „Одржавање видео надзора у граду Крушевцу“.
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка услуга- Одржавање информационог система за Скупштину града

23.10.2020.
Број ЈН : /
Предмет : Набавка услуга- Одржавање информационог система за Скупштину града
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка услуга – „Штампање материјала за Дан ослобођења града Крушевца и Новогодишње празнике“

12.10.2020.
Број ЈН : 39У-2/IV/2020
Предмет : Набавка услуга – „Штампање материјала за Дан ослобођења града Крушевца и Новогодишње празнике“
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка услуга – Израда пројектне документације за реконструкцију изворишта у Великом Шиљеговцу и Рибару (насељена места: Велики Шиљеговац, Срндаље, Велико Крушинце, Мала Река и Беласица)

03.08.2020.
Број ЈН : 17У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга - Израда пројектне документације за реконструкцију изворишта у Великом Шиљеговцу и Рибару ( насељена места: Велики Шиљеговац, Срндаље, Велико Крушинце, Мала Река и Беласица)
Рок за подношење понуда : 13.08.2020. до 11:00 сати
Документација:

Scroll Skip to content