Kruševac centar

Избори за чланове савета месних заједница

Избори за чланове савета месних заједница МЗ „Гаглово“-заселак Ново Село, МЗ „Горњи Степош“-насељено место Наупаре, МЗ „Крвавица“-насељено место Крвавица, МЗ „Трмчаре“-насељено место Трмчаре расписаних за 30.јануар 2022.године

 

Одлуке о коначним резултатима за чланове савета Месне заједнице „Гаглово“-заселак Ново Село, Месне заједнице „Горњи Степош“-насељено место Наупаре, Месне заједнице „Крвавица“-насељено место Крвавица, Месне заједнице „Трмчаре“-насељено место Трмчаре

Јединствени записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месних заједница

Решење о утврђивању коначног броја бирача за чланове савета месних заједница расписаних за 30.јануар 2022.године – накнадне промене

Решење о утврђивању коначног броја бирача за чланове савета месних заједница расписаних за 30.јануар 2022.године

Правила о раду бирачких одбора

Решења о утврђивању изборних листа – КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлуку о одређивању садржине, изгледа и броја гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије

Решење о одређивању бирачких места за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице „Гаглово“-заселак Ново Село, Месне заједнице „Горњи Степош“-насељено место Наупаре, Месна заједница „Крвавица“-насељено место Крвавица и Месна заједница „Трмчаре“-насељено место Трмчаре

Одлука о расписивању избора за чланове савета МЗ „Гаглово“- заселак Ново Село, МЗ „Горњи Степош“- насељено место Наупаре, МЗ „Крвавица“- насељено место Крвавица, МЗ „Трмчаре“-насељено место Трмчаре (објављена у „Сл.листу града Крушевца“ бр.22/2021 од 23.12.2021.године

Одлука о обрасцима за спровођење избора за чланове савета месних заједница

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета Месне заједнице „Гаглово“-заселак Ново Село, Месне заједнице „Горњи Степош“-насељено место Наупаре, Месне заједнице „Крвавица“-насељено место Крвавица и Месне заједнице „Трмчаре“-насељено место Трмчаре

Упутство за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице „Гаглово“-заселак Ново Село, Месне заједнице „Горњи Степош“-насељено место Наупаре, Месна заједница „Крвавица“-насељено место Крвавица и Месна заједница „Трмчаре“-насељено место Трмчаре

Документа:

 1. Образац СМЗ 1 – Пријава предлога кандидата
 2. Образац СМЗ 2 – Изјава о прихватању кандидатуре
 3. Образац СМЗ 3 – Списак бирача који подржавају кандидата
 4. Образац СМЗ 4 – Потврда о изборном праву и пребивалишту за кандидата
 5. Образац СМЗ 4а – Потврда о изборном праву и пребивалишту за бираче који подржавају кандидата
 6. Образац СМЗ 5 – Решење о проглашењу предлога кандидата
 7. Образац СМЗ 5а – Закључак о одбацивању предлога кандидата
 8. Образац СМЗ 5б – Закључак о отклањању недостатка у предлогу кандидата
 9. Образац СМЗ 5в – Закључак о одбијању проглашења предлога кандидата
 10. Образац СМЗ 6 – Јединствена Изборна листа кандидата
 11. Образац СМЗ 7 – Изборна листа кандидата – више насељених места
 12. Образац СМЗ 8 – Гласачки листић за градске МЗ и сеоске са једним селом
 13. Образац СМЗ 8а – Гласачки листић за месне заједнице са више насељених места
 14. Образац СМЗ 9 – Контролни лист
 15. Образац СМЗ 10 – Записник о примопредаја изборног материјала пре гласања
 16. Образац СМЗ 11 – Записник о раду бирачког одбора
 17. Образац СМЗ 11а – Записник о раду бирачког одбора
 18. Образац СМЗ 12 – Записник о примопредаји изборг материјанола после гласања
 19. Образац СМЗ 13 – Записник ИК о резултатима избора и изабраним члановима
 20. Образац СМЗ 14 – Одлука о коначним резултатима избора
 21. Образац СМЗ 15 – Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места
 22. Образац СМЗ 16 – Пријава посматрача кандидата
 23. Образац СМЗ 17 – Пријава домаћих и страних посматрача
 24. Образац СМЗ 18 – Овлашћење за посматрача кандидата
 25. Образац СМЗ 19 – Овлашћење за посматрача – удружење
 26. Образац СМЗ 20 – Уверење
 27. Образац СМЗ 21 – Збирни предлог за чланове и заменике чланова бирачког одбора
 28. Образац СМЗ 22 – Обавештење о времену и месту гласања
 29. Образац СМЗ 22а – Обавештење о времену и месту гласања
 30. Образац СМЗ 23 – Обавештење о кандидовању
 31. Образац СМЗ 24 – Списак кандидата са бројем добијених гласова

Избори за савете месних заједница одржаних 28.новембра 2021.године

 

Одлука о понављању гласања-МЗ Кобиље-насељено место Кобиље

Одлуке о коначним резултатима избора за чланове Савета Месних заједница

Јединствени записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месних заједница

Решење о утврђивању Изборне листе кандидата за чланове Савета Месне заједнице „Кобиље“

Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резулата избора за чланове Савета месне заједнице „Јасика“

Одлука о коначним резултатима избора за чланове Савета месне заједнице „Јасика“

Одлука о коначним резултатима избора за чланове Савета месне заједнице „Кобиље“

Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета месне заједнице „Кобиље“

 

Обавештење о поступку кандидовања

Правила о раду бирачког одбора

Решење о одређивању бирачких места за изборе за чланове савета месних заједница

Одлука о обустави поступка избора за чланове савета месних заједница

Одлука о одређивању садржине, изгледа и броја гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије

Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије

Одлука о обустави поступка избора за чланове савета месних заједница

Документа:

 1. Одлука о расписивању избора за савете месних заједница (објављена у „Сл.лист града Крушевца“ бр.11/2021 од 15.10.2021. године)
 2. Одлука о обрасцима
 3. Пословник о раду Изборне комисије
 4. Роковник изборних радњи за изборе за чланове савета месних заједница
 5. Упутство за спровођење избора у МЗ 2021
 6. Образац СМЗ 1 – Пријава предлога кандидата
 7. Образац СМЗ 2 – Изјава о прихватању кандидатуре
 8. Образац СМЗ 3 – Списак бирача који подржавају кандидата
 9. Образац СМЗ 4 – Потврда о изборном праву и пребивалишту за кандидата
 10. Образац СМЗ 4а – Потврда о изборном праву и пребивалишту за бираче који подржавају кандидата
 11. Образац СМЗ 5 – Решење о проглашењу предлога кандидата
 12. Образац СМЗ 5а – Закључак о одбацивању предлога кандидата
 13. Образац СМЗ 5б – Закључак о отклањању недостатка у предлогу кандидата
 14. Образац СМЗ 5в – Закључак о одбијању проглашења предлога кандидата
 15. Образац СМЗ 6 – Јединствена Изборна листа кандидата
 16. Образац СМЗ 7 – Изборна листа кандидата – више насељених места
 17. Образац СМЗ 8 – Гласачки листић за градске МЗ и сеоске са једним селом
 18. Образац СМЗ 8а – Гласачки листић за месне заједнице са више насељених места
 19. Образац СМЗ 9 – Контролни лист
 20. Образац СМЗ 10 – Записник о примопредаја изборног материјала пре гласања
 21. Образац СМЗ 11 – Записник о раду бирачког одбора
 22. Образац СМЗ 11а – Записник о раду бирачког одбора
 23. Образац СМЗ 12 – Записник о примопредаји изборг материјанола после гласања
 24. Образац СМЗ 13 – Записник ИК о резултатима избора и изабраним члановима
 25. Образац СМЗ 14 – Одлука о коначним резултатима избора
 26. Образац СМЗ 15 – Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места
 27. Образац СМЗ 16 – Пријава посматрача кандидата
 28. Образац СМЗ 17 – Пријава домаћих и страних посматрача
 29. Образац СМЗ 18 – Овлашћење за посматрача кандидата
 30. Образац СМЗ 19 – Овлашћење за посматрача – удружење
 31. Образац СМЗ 20 – Уверење
 32. Образац СМЗ 21 – Збирни предлог за чланове и заменике чланова бирачког одбора
 33. Образац СМЗ 22 – Обавештење о времену и месту гласања
 34. Образац СМЗ 22а – Обавештење о времену и месту гласања
 35. Образац СМЗ 23 – Обавештење о кандидовању
 36. Образац СМЗ 24 – Списак кандидата са бројем добијених гласова
 37. Решења о утврђивању изборних листа – КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА
 38. Решење о утврђивању коначног броја бирача на изборима за чланове савета месних заједнича
 39. Решење о утврђивању коначног броја бирача на изборима за чланове савета месних заједница на територији града Крушевца расписаних за 28. новембар 2021. године
Scroll Skip to content