Крушевац Слободиште

Финансијски планови 2021

Финансијски планови за 2021. годину

 

 1. Урбанизам и просторно планирање
 2. Комуналне делатности
 3. Локални економски развој
 4. Развој туризма
 5. Пољопривреда и рурални развој
 6. Заштита животне средине
 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 8. Предшколско васпитање и образовање
 9. Основно образовање
 10. Средње образовање
 11. Социјална и дечија заштита
 12. Здравствена заштита
 13. Развој културе и информисања
 14. Развој спорта и омладине
 15. Опште услуге локалне самоуправе
 16. Политички систем локалне самоуправе
 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

 

Финансијски планови за 2021. годину по ребалансу

 

 1. Урбанизам и просторно планирање – ребаланс
 2. Комуналне делатности – ребаланс
 3. Локални економски развој – ребаланс
 4. Развој туризма – ребаланс
 5. Пољопривреда и рурални развој – ребаланс
 6. Заштита животне средине – ребаланс
 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре – ребаланс
 8. Предшколско васпитање и образовање – ребаланс
 9. Основно образовање – ребаланс
 10. Средње образовање – ребаланс
 11. Социјална и дечија заштита – ребаланс
 12. Здравствена заштита – ребаланс
 13. Развој културе и информисања – ребаланс
 14. Развој спорта и омладине – ребаланс
 15. Опште услуге локалне самоуправе – ребаланс
 16. Политички систем локалне самоуправе – ребаланс
 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – ребаланс

 

Scroll Skip to content