Kruševac centar

Важећи просторни планови посебне намене

  1. ППППН слива акумулације „Ћелије“ – 2015.год. /KОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  2. ППППН инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина  /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  3. ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
Scroll Skip to content