Kruševac centar

Важећи планови парцелације и препарцелације

ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 

  1. Пројекат парцелације кат. парцеле 2635/17 КО Крушевац у Крушевцу
Scroll Skip to content