Крушевац Слободиште

Важећи планови генералне регулације

 1. ПГР “Центар” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 2. ПГР “Север” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 3. ПГР “Исток 2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 4. ПГР “Југ” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 5. ПГР излетиште “Јастребац” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 6. ПГР “Исток 1” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 7. ПГР “Запад 2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 8. ПГР Измене плана генералне регулације „Југ“ у делу урбанистичке целине 4.6., подцелина 4.6.6. у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 9. ПГР “Исток 5” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 10. ПГР “Исток 4” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 11. Измена ПГР “Центар” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 12. ПГР ‘ИСТОК 3’ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 13. Измене и допуне ПГР ”ИСТОК 2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 14. Измене и допуне ПГР ”ЗАПАД 2” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 15. План генералне регулације ”Запад 1” /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
Scroll Skip to content