Kruševac Porta

Важећи планови генералне регулације

 1. ПГР „Центар“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 2. ПГР „Исток 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 3. Измена и допуна ПГР-а „Исток 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 4. ПГР „Југ“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 5. Измена и допуна ПГР-а излетиште „Јастребац“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 6. ПГР „Исток 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 7. ПГР „Запад 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 8. ПГР Измене плана генералне регулације „Југ“ у делу урбанистичке целине 4.6., подцелина 4.6.6. у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 9. ПГР „Исток 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 10. ПГР „Исток 4“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 11. Измена ПГР „Центар“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 12. ПГР ‘ИСТОК 3’ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 13. Измене и допуне ПГР “ИСТОК 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 14. Измене и допуне ПГР “ЗАПАД 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 15. План генералне регулације “Запад 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 16. ПГР Измена плана „Исток 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 17. ПГР „Исток 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 18. ПГР „Рибарска бања“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 19. Измене и допуне генералне регулације „ИСТОК 5“ У Крушевцу АЕРОДРОМ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 20. Измене и допуне генералне регулације „ИСТОК 5“ У Крушевцу ХИПОДРОМ/КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 21. Измене и допуне ПГР Исток 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 22. ПГР „СЕВЕР“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 23. Измене и допуне  ПГР „Исток 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 24. Измене и допуне ПГР Исток 2 у делу к.п. бр.26/17 КО Паруновац /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
Scroll Skip to content