Kruševac centar

Стратегија развоја урбаног подручја града Крушевца

Стратегија развоја урбаног подручја града Крушевца

 

Ради унапређења израде планског документа развоја града Крушевца, приступа се изради Стратегији развоја урбаног подручја града Крушевца заснованог на унапређењу посторних, социјалних, економских, културних и климатских аспеката и аспеката развоја животне средине развоја града.

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa развоја. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за климатске и изазове заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Кроз процес израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја и биће организовани тематски округли столови, радионице, јавни форум и јавна расправа на којима ће се усаглашавати предложена решења.

  1. Успостављање институционалног оквира за израду Стратегије

Одлука о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Крушевца

Решење о образовању Савета за развој урбаног подручја града Крушевца

Решење о формирању радне групе за израду стратегије развоја урбаног подручја града Крушевца

 

  1. Територијални обухват Стратегије
  2. Упитник за грађане/грађанке

 

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Крушевца подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност Града Крушевца и не одражава нужно ставове Европске уније.

 

 

Scroll Skip to content