Kruševac Porta

Заштита права пацијената

ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА: Јелена Ивановић

Телефон: +381 37 421144

Адреса: зграда Суда, 5. спрат

e-адреса: jelena.ivanovic@krusevac.rs, zastitnik.pacijenata@krusevac.rs

 

Надлежност и рад саветника за заштиту права пацијената регулисани су Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС“ бр. 45/13), Статутом града Крушевца (“Службени лист града Крушевца“ 8/08, 5/11 и 8/15) и Одлуком о организовању саветника за заштиту права пацијената (“Службени лист града Крушевца“ бр. 10/13).

Заштитник пацијената обавља послове заштите права пацијената и сарађује са надлежнима у здравственим установама на територији града Крушевца; пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената; поступа по поднетим приговорима на начин прописан законом; по приговорима сачињава извештаје које у законским роковима доставља подносиоцу приговора, директору здравствене установе и начелнику Градске управе; сачињава месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје и исте доставља надлежним органима јединице локалне самоуправе у складу са Законом о правима пацијената; обавља и друге нормативно-правне послове у овој области;

Scroll Skip to content