Kruševac Porta

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за потребе изградње комплекса објеката у функцији туризма спратности П/П+Пк и П, на кат. парцелама бр. 132 и 196 К.О. Срндаље у Ул. Воденичарска б.б. у насељеном месту Срндаље – Град Крушевац

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за потребе изградње комплекса објеката у функцији туризма спратности П/П+Пк и П, на кат. парцелама бр. 132 и 196 К.О. Срндаље у Ул. Воденичарска б.б. у насељеном месту Срндаље – Град Крушевац

Scroll Skip to content