Крушевац Слободиште

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословног објекта спратности Пo+П+3, на кат. парцелaма бр. 2164 и 2165 К.О. Крушевац

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословног објекта спратности Пo+П+3, на кат. парцелaма бр. 2164 и 2165 К.О. Крушевац

Scroll Skip to content