Kruševac Porta

Урбанистички пројекат за изградњу радионице за завршну механичку обраду рустичног дрвета са пословним делом, спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 17/2 К.О. Липовац

Урбанистички пројекат за изградњу радионице за завршну механичку обраду рустичног дрвета са пословним делом, спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 17/2 К.О. Липовац

Scroll Skip to content