Kruševac centar

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – складиште производа и робе широке потрошње спратности П, на кат. парцелама бр. 3268/8 и 3268/9, обе К.О. Бивоље

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – складиште производа и робе широке потрошње спратности П, на кат. парцелама бр. 3268/8 и 3268/9, обе К.О. Бивоље

Scroll Skip to content