Kruševac Porta

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за складиште делова од метала, објекта за производњу металних делова механичком обрадом и објекта за сервисирање путничких и теретних возила са пратећим садржајем, спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 6121 К.О. Крушевац у Крушевцу

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за складиште делова од метала, објекта за производњу металних делова механичком обрадом и објекта за сервисирање путничких и теретних возила са пратећим садржајем, спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 6121 К.О. Крушевац у Крушевцу

Scroll Skip to content