Kruševac centar

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за прераду пољопривредних производа – грожђа, спратности Су+П+1, на кат. парцелама бр. 761/1, 761/2, 761/3, 761/4 и 761/5 К.О. Мешево

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за прераду пољопривредних производа – грожђа, спратности Су+П+1, на кат. парцелама бр. 761/1, 761/2, 761/3, 761/4 и 761/5 К.О. Мешево

Scroll Skip to content