Kruševac Porta

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса предузећа МИДИ д.о.о. Крушевац – локација 2, на кат. парцелама бр. 1118/1 и 1118/5, обе К.О. Мудраковац

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса предузећа МИДИ д.о.о. Крушевац – локација 2, на кат. парцелама бр. 1118/1 и 1118/5, обе К.О. Мудраковац

Scroll Skip to content