Kruševac Porta

Проширење постојећег комплекса ради изградње пословног објекта и магацина за смештај сточне хране спратности П и објекта за пријем, складиштење и паковање сточне хране спратности П, на кат. пар. бр. 67, 68 и делу кат. пар. бр. 31/1 К.О. Пепељевац

Проширење постојећег комплекса ради изградње пословног објекта и магацина за смештај сточне хране спратности П и објекта за пријем, складиштење и паковање сточне хране спратности П, на кат. пар. бр. 67, 68 и делу кат. пар. бр. 31/1 К.О. Пепељевац

Scroll Skip to content