Kruševac Porta

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта спратности П+1 и помоћног обкекта – гараже спратности П, на кат. парцели 5094 К.О. Крушевац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта спратности П+1 и помоћног обкекта – гараже спратности П, на кат. парцели 5094 К.О. Крушевац

Scroll Skip to content