Kruševac centar

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројектаза изградњу складишта мешовите робе широке потрошње са управном зградом, спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 2725/1 К.О. Дедина

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројектаза изградњу складишта мешовите робе широке потрошње са управном зградом, спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 2725/1 К.О. Дедина

Scroll Skip to content