Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за проширење постојећег комплекса за производњу конзумних јаја, на кат. парцелaма бр. 67,68, и делу кат. парцеле бр. 31/1, све К.О. Пепељевац – Град Крушевац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за проширење постојећег комплекса за производњу конзумних јаја, на кат. парцелaма бр. 67,68, и делу кат. парцеле бр. 31/1, све К.О. Пепељевац – Град Крушевац

Scroll Skip to content