Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта спратности П+3, на кат. парцелама бр. 1751/1 и 1751/2 К.О. Крушевац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта спратности П+3, на кат. парцелама бр. 1751/1 и 1751/2 К.О. Крушевац

Scroll Skip to content