Kruševac Porta

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта мешовите робе широке потрошње спратности П, на кат. парцели бр. 3478 К.О. Бивоље

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта мешовите робе широке потрошње спратности П, на кат. парцели бр. 3478 К.О. Бивоље

Scroll Skip to content