Kruševac centar

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта, спратности П на катастарским парцелама бр. 51/1, 51/2 и 51/3 К.О. Пепељевац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта, спратности П на катастарским парцелама бр. 51/1, 51/2 и 51/3 К.О. Пепељевац

Scroll Skip to content