Kruševac Porta

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за производњу бетона – бетонске базе на кат. парцелама бр. 37, 38 и 65, све К.О. Пепељевац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за производњу бетона – бетонске базе на кат. парцелама бр. 37, 38 и 65, све К.О. Пепељевац

Scroll Skip to content