Kruševac Porta

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за складиште делова од метала и објекта за производњу металних делова механичком обрадом, оба спратности П, на кат. парцели бр. 6121 К.О. Крушевац у Крушевцу

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за складиште делова од метала и објекта за производњу металних делова механичком обрадом, оба спратности П, на кат. парцели бр. 6121 К.О. Крушевац у Крушевцу

Scroll Skip to content