Kruševac Porta

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта за производњу електричне енергије сoларна електрана „Мешево 1“ – и прикључка на дсее, на кат. парцелама број 152, 153 и деловима кат. пар. бр. 154, 157 и 2295 к.о. Мешево

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта за производњу електричне енергије сoларна електрана „Мешево 1“ – и прикључка на дсее, на кат. парцелама број 152, 153 и деловима кат. пар. бр. 154, 157 и 2295 к.о. Мешево

Scroll Skip to content