Kruševac centar

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта – складиште металне галантерије, спратности П+1, на кат. парцели 2818/7 и делу 2818/4 К.О. Бивоље

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта – складиште металне галантерије, спратности П+1, на кат. парцели 2818/7 и делу 2818/4 К.О. Бивоље

Scroll Skip to content