Крушевац Слободиште

Урбанистички пројекат привредног комплекса за изградњу објекта у функцији производње и складишта текстилних производа, спратности П+1, на кат. парцелама бр. 3477, 3320/29, 3320/30 и 3425/9 К.О. Бивоље и кат. парцела бр. 1/5, 9/2 и 3147/9 К.О. Паруновац

Урбанистички пројекат привредног комплекса за изградњу објекта у функцији производње и складишта текстилних производа, спратности П+1, на кат. парцелама бр. 3477, 3320/29, 3320/30 и 3425/9 К.О. Бивоље и кат. парцела бр. 1/5, 9/2 и 3147/9 К.О. Паруновац

Scroll Skip to content