Kruševac centar

Јавни позив за презенетацију Урбанистичког пројекта за проширење Старог гробља, на кат. парцелама бр. 2490/1, 1200/21, 2490/2 и 1200/18, све К.О. Крушевац у Крушевцу

Јавни позив за презенетацију Урбанистичког пројекта за проширење Старог гробља, на кат. парцелама бр. 2490/1, 1200/21, 2490/2 и 1200/18, све К.О. Крушевац у Крушевцу

Scroll Skip to content