Крушевац Слободиште

Јавна презентација урбанистичког пројекта зa комплекс фабрике „HENKEL SRBIJA“доо Београд у Крушевцу, кат.парц. бр. 2880, 2773/7, 2773/3, 2772/3 и 2772/4, све КО Дедина, у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта зa комплекс фабрике „HENKEL SRBIJA“доо Београд у Крушевцу, кат.парц. бр. 2880, 2773/7, 2773/3, 2772/3 и 2772/4, све КО Дедина, у Крушевцу


Scroll Skip to content