Kruševac Porta

Јавна презентација урбанистичког пројекта зa изградњу складишта готових производа предузећа ЕЛМОС о.д. Крушевац на к.п.бр. 317/1 КО Мудраковац у Крушевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта зa изградњу складишта готових производа предузећа ЕЛМОС о.д. Крушевац на к.п.бр. 317/1 КО Мудраковац у Крушевцу


Scroll Skip to content