Крушевац Слободиште

Стратегија одрживог развоја

Овде можете преузети све текстове стратегије:


Акциони планови према областима:

Друштвени развој:

Економски развој

Инфраструктурни развој

Развој животне средине

 

Scroll Skip to content