Kruševac centar

Набавка услуга – Израда Сертификата о енергетским својствима објекта високоградње (Енергетског пасоша) у Крушевцу за реконструкцију објекта О.Ш. „Владислав Савић Јан“ у Паруновцу – објекта бр. 1 спратности П+1/П и објекта бр. 2 спратности П+1 на кат. парцели бр. 63 КО Паруновац-Град Крушевац

Набавка услуга – Израда Сертификата о енергетским својствима објекта високоградње (Енергетског пасоша) у Крушевцу за реконструкцију објекта О.Ш. „Владислав Савић Јан“ у Паруновцу – објекта бр. 1 спратности П+1/П и објекта бр. 2 спратности П+1 на кат. парцели бр. 63 КО Паруновац-Град Крушевац


Scroll Skip to content