Крушевац Слободиште

Набавка консултантских услуга у области јавно – приватног партнерства без елемената концесије – Обављање јавног линијског градског и приградског превоза на територији града Крушевца

Набавка консултантских услуга у области јавно – приватног партнерства без елемената концесије – Обављање јавног линијског градског и приградског превоза на територији града Крушевца


Scroll Skip to content