Kruševac Slobodište

Nabavka dobara – nabavka ogrevnog drveta za izbegla i IR lica na području grada Kruševcu na osnovu rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije RS

Nabavka dobara – nabavka ogrevnog drveta za izbegla i IR lica na području grada Kruševcu na osnovu rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije RS


Scroll Skip to content