Крушевац Слободиште

Одржана трећа седница Скупштине града Крушевца

Одржана трећа седница Скупштине града Крушевца

25. септембра 2020.

Одборници Скупштине града Крушевца, на Трећој седници у овом сазиву, која је одржана 25.09.2020. године, усвојили су 115 тачака дневног реда.

На почетку седнице Скупштина је утврдила престанак мандата  одборницима који су изабрани на функције и то  Јасмини Палуровић, која је изабрана за градоначелника, Александру Јовановићу, заменику градоначелника, Братиславу Илчићу, који је изабран за члана Градског већа, Јелени Тодоровић, која је преузела дужност помоћника градоначелника за друштвене делатности и Ружици Станковић, због поднете оставке.

Потврђени су мандати одборницима: Милици  Милосављевић,  Наташи Јанићијевић, Радољубу Ђукићу и Марини Стојиљковић, са изборне листе „Александар Вучић – за нашу децу“ и Јасмини Николић и Синиши Максимовићу са Изборне листе „Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма.“

Гласовима 59 одборника, Скупштина је изабрала Синишу Максимовића, одборника Социјалистичке партије Србије, за заменика председника Скупштине, који је  ову дужност обављао и у претходном мандату.

Усвојени су Одлука о завршном рачуну града Крушевца за 2020.  годину, Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца  за период јануар- јун 2020. године и Одлука о ребалансу буџета за 2020. годину, које је изложила градоначелник Јасмина Палуровић.

Одборници су размотрили и усвојили  одлуке о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта, Програма отуђења грађевинског земљишта и Плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама. Донет је Програм контроле квалитета ваздуха у Граду Крушевцу за 2020-2021. годину и Одлука о измени одлуке о боравишној такси.

Донето је и више планова детаљне регулације: ПДР Индустријска зона „Х“, ПДР „Бивоље „2“ ПДР“ Бивоље 4“ , ПДР „Сунчана падина“ у Кукљину, ПДР „ Шумице 1“ , ПДР „Багдала 5“ и ПДР „Шатор“ на Јастрепцу, као и измене и допуне ПДР „Стари аеродром“. Усвојено је и више одлука о изради нових планова детаљне регулације.

 

Скупштина је усвојила информације о финанијком пословању  јавних предузећа чији је оснивач град  за 2019. годину, као и за први и други квартал 2020. године.

За вршиоца дужности директора ЈКП „Градска топлана“ Крушевац именован је Душан Гвозденовић, мастер инжењер машинства, а за в.д. директора ЈП „Пословни центар“ Милош Милошевић, мастер економиста, након што је Скупштина због поднете оставке утврдила престанак мандата директорима Драгану Аздејковићу и Драгију Марковићу.

 

Изабрани су и нови чланови надзорних одбора јавних предузећа и управних и надзорних одбора установа чији је оснивач Град Крушевац, јер је претходним истекао мандат.

 

Због поднете оставке разрешени су: Ненад Станојевић, директор Центра за стручно усавршавање, Драгана Богдановић, директор Бизнис инкубатора и Драган Лазић, директор Установе „Спортски центар“  и именовани вршиоци дужности директора у овим установама. За в.д. директора Центра за стручно усавршавање именован је Никола Џугурдић, професор физичке културе и спорта, за в.д директора Бизнис инкубатора Мартина Манојловић, мастер економиста, а за директора Установе „Спортски центар“ Крушевац Предраг Миленковић, професор физичке културе. Продужени су мандати в.д. дирекорима у установама: Јовани Дуњић у Центру за социјални рад и Ани Чолић у ЗУ „Апотека“ Крушевац.  Александар Цветковић, који је у претходне четири године  обављао дужност главног урбанисте, наставиће да  као вршилац дужности обавља ову функцију у наредних шест месеци.

Усвојено је и више решења којима су разрешени и именовани чланови школских одбора основних и средњих школа са подручја Града Крушевца, као и решења из имовинско- правне области.

 

Скупштина је основала Савет за родну равноправност као посебно радно тело и на предлог одборничких група именовала чланове сталних радних тела Скупштине града.

Седницом је председавао председник Скупштине Предраг Вукићевић.


Scroll Skip to content