Kruševac centar

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације “ИСТОК 5“ у Крушевцу, за урбанистичку целину 8.8.

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације “ИСТОК 5“ у Крушевцу, за урбанистичку целину 8.8.

19. јануара 2021.

Документа:


Scroll Skip to content