Kruševac Porta

Javni poziv za prezentaciju URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju objekata zatvorenih skladišta za smeštaj mešovite robe sa prodajnim prostorom, na kat.parceli 6/1 KO Kruševac u Kruševcu

Javni poziv za prezentaciju URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju objekata zatvorenih skladišta za smeštaj mešovite robe sa prodajnim prostorom, na kat.parceli 6/1 KO Kruševac u Kruševcu

8. februara 2022.

Dokumenta:


Scroll Skip to content