Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објеката затворених складишта за смештај мешовите робе са продајним простором, на кат.парцели 6/1 КО Крушевац у Крушевцу

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објеката затворених складишта за смештај мешовите робе са продајним простором, на кат.парцели 6/1 КО Крушевац у Крушевцу

8. фебруара 2022.

Документа:


Scroll Skip to content