Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – складиште металне галантерије спратности П у оквиру постојећег индустријског комплекса, на кат. парцели бр. 2894 К.О. Дедина

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – складиште металне галантерије спратности П у оквиру постојећег индустријског комплекса, на кат. парцели бр. 2894 К.О. Дедина

25. новембра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content